header-mhcv.jpg
Bestuur
25-6

Leden en ouders akkoord met kwalite

Nieuws afbeelding Tijdens de ALV van 24 juni is het plan gepresenteerd om een kwaliteitsimpuls te geven aan trainingen en de opleiding van trainers binnen MHCV.
Om de kwaliteitsimpuls te financieren is een begroting opgesteld waarin ook een contributieverhoging is opgenomen. De gevolgen van deze contributieverhoging is schematisch weergegeven in een benchmark overzicht voor de regio. Hierbij zijn de c...

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor