header-mhcv.jpg
Bestuur Maart
7

NIEUWE VOORZITTER

Nieuws afbeelding

BREAKING NEWS

 

Zoals eerder gemeld, heeft Roger Sevenheck aangegeven om per 1 maart 2023 te stoppen als voorzitter van onze vereniging.

Toen het voornemen van Roger bekend was, is er een commissie in het leven geroepen die op zoek is gegaan naar een persoon die de functie van voorzitter van onze vereniging invulling wil geven. Er is een profiel opgesteld met als belangrijkste kernwaarden:

·        Een persoon die mensen kan verbinden

·        Een grote betrokkenheid met de jeugd

Het bestuur van de MHCV is blij te kunnen melden dat die persoon door leden van de commissie is gevonden:

ROEL CLEVERS

Roel Clevers is op dit moment voorzitter van de TC en dus geen onbekende voor de meeste leden.

Roel zal tijdens een bijzondere ALV worden voorgedragen als voorzitter van de MHCV. De leden moeten deze voordracht, volgens de statuten van de vereniging, dan nog omzetten in een benoeming tijdens deze bijzondere ALV bij een meerderheid van stemmen.

Deze bijzondere ALV zal plaatsvinden:

Datum:                3 april 2023

Tijdstip:              20.00 uur

Locatie:               Clubhuis.

De agenda zal 2 weken voor 3 april uiterlijk worden bekend gemaakt maar mogelijk zal dit het enige agendapunt zijn.

Tevens zal tijdens deze vergadering formeel afscheid worden genomen van Roger Sevenheck. Roger blijft statutair voorzitter van de vereniging tot de benoeming van de nieuwe voorzitter.

Roel Clevers zal zich nog nader voorstellen en wellicht al tipjes van de sluier oplichten wat zijn plannen zijn met MHCV, via de diverse media die onze vereniging gebruikt, zodat de leden zich een beter beeld kunnen vormen van onze kandidaat-voorzitter.

 

Bestuur MHCV

 

Bijlage

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor


Vandaag jarig

Norah Cremers
Elyn Jonker
Dagmar Matthijssen