header-mhcv.jpg
Algemeen
25-1

Chris Sysock algemeen bestuurslid a

Nieuws afbeelding Beste leden,
Chris Sysock neemt ad interim de taken van Chantal Zandbergen als algemeen bestuurslid bij de vereniging over. Tijdens de eerstvolgende ALV op 22 juni 2020 zal Chris door het bestuur aan de leden worden voorgesteld en wordt zijn kandidatuur ter goedkeuring voorgelegd.
In bijgevoegd document lezen jullie wie Chris Sysock is en welke doelen hij binnen de...

Algemeen
25-1

Initiatiefgroep MHCV

Beste leden en ouders,
 
Het bestuur staat voor een mooie uitdaging. Anthio Straten zal aan het einde van het seizoen zijn functie als voorzitter van de vereniging neerleggen en de functie voorzitter TC is helaas nog steeds niet ingevuld. Voor de invulling van deze (en andere) functies is een gestructureerde aanpak van belang. Wat hierbij nóg belangrijker is, is dat we ki...

Algemeen
7-1

De HockeyWerkt Masters na de winter

Nieuws afbeelding De HockeyWerkt Masters gaan na de winterstop weer verder!
Bij HW Masters werken we aan de ontwikkeling van hockeytalent en besteden we veel aandacht aan techniek. De kinderen worden begeleid door professionele trainers en leren op een speelse manier hun vaardigheden te verbeteren. Deze unieke trainingen, ontwikkeld door HockeyWerkt, bieden een extra verdieping op de reguliere trainin...

Algemeen
20-12

Aftreden bestuursleden

Aftreden voorzitter Anthio en bestuurslid Chantal
Begin december hebben Anthio Straten (Voorzitter MHCV) en Chantal Zandbergen (Algemeen Bestuurslid MHCV) in het bestuur aangekondigd om af te treden. Anthio maakt dit seizoen af als voorzitter van de vereniging, Chantal vertrekt op korte termijn uit het bestuur om zich dan als vrijwilliger volledig toe te leggen op het ondersteunen ...

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor

Vandaag jarig

Jasper Moerkens
Lynn de Vos