header-mhcv.jpg
Bestuur Juni
11

ALV 12-7-2022

Nieuws afbeelding ALV

Let op: gewijzigde datum 12 juli om 20.00

In het clubhuis, inloop om 19.30 uur met koffie.

Agenda:

1.           Het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering van 13-12-2021

2.           Formele vaststelling van de nieuwe ereleden en leden van verdienste door de ALV

3.           Het jaarverslag van het bestuur. De volgende commissies doen verslag:

-              Technische commissie

-              Evenementencommissie

-              Sponsorcommissie

-              Materialencommissie

4.           Het financieel verslag van het bestuur

5.           Het verslag van de kascommissie

6.           Het verlenen van decharge van de leden aan het bestuur

7.           Het vaststellen van de contributie (indexatie)

8.           Het vaststellen van de begroting voor het volgende boekjaar

9.           Verslag van de stichting Multifunctionele Accommodatie Venray

10.        Plannen bestuur voor komend jaar.

11.        De rondvraag


Bijlage

Gerelateerde nieuwsberichten

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor