header-mhcv.jpg
Bestuur Juni
25

Leden en ouders akkoord met kwaliteitsimpuls tijdens ALV

Nieuws afbeelding Tijdens de ALV van 24 juni is het plan gepresenteerd om een kwaliteitsimpuls te geven aan trainingen en de opleiding van trainers binnen MHCV.

Om de kwaliteitsimpuls te financieren is een begroting opgesteld waarin ook een contributieverhoging is opgenomen. De gevolgen van deze contributieverhoging is schematisch weergegeven in een benchmark overzicht voor de regio. Hierbij zijn de contributies van alle clubs uit de regio in een overzicht gezet en is aangegeven waar wij als MHCV nu staan en waar we staan als de verhoging wordt doorgevoerd. Door het bestuur is een toelichting gegeven op de benchmark en aanwezigen zijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Aangezien een contributieverhoging alleen door leden van MHCV kan worden vastgesteld, heeft er een stemming plaatsgevonden. 
Aan ouders van jeugdleden is gevraagd om, tijdens de ALV, een adviesstem uit te brengen aan de stemgerechtigde leden van MHCV. De aanwezige ouders hebben een unaniem "JA" meegegeven aan de stemgerechtigde leden. 

Uiteindelijk hebben de stemgerechtigde leden akkoord gegeven op de contributieverhoging en is daarmee ook de nieuwe begroting voor 2019-2020 vastgesteld.

Het bestuur van MHCV is blij met deze keuze voor kwaliteit en kijkt uit naar de implementatie van deze kwaliteitsimpuls.

Het bestuur blijft wel naarstig op zoek naar een Voorzitter TC die deze implementatie kan gaan leiden en begeleiden. Alle kaders zijn nu geschept, nu moeten we doorpakken!!!

Met sportieve groet,
het Bestuur van MHCV

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor