header-mhcv.jpg
Technische Commissie Juni
19

Teamindeling Junioren 2022-2023

Beste spelers, 

Wij zijn, als Juniorencommissie, de afgelopen weken zeer actief geweest met het maken van de teamindelingen van de Jongste Jeugd en Junioren voor het hockeyseizoen 2022-2023.
Jullie hebben even moeten wachten maar vandaag delen wij de teamindeling met alle spelers!
We hebben een indeling gemaakt, met de spelers zoals die nu in LISA bij ons bekend zijn, op basis van leeftijd, selectie en sociale aspecten,
We hebben hierbij ook gekeken naar de informatie uit het speler-volgsysteem dat is ingevuld door trainers en coaches.

De indeling van de Jongste Jeugd, E en F jongens en meisjes, is gebeurd op basis van leeftijd en sociale aspecten. Het met plezier kunnen hockeyen met leeftijdsgenootjes is voor deze jonge kinderen het belangrijkste uitgangspunt.

Bij de jongens hebben geen selecties plaats gevonden, wij hebben in de  leeftijdscategorie B-C-D een team kunnen samenstellen. Er zal helaas geen jongens A- team zijn.

Bij de meisjes hebben we gezocht naar de juiste mogelijkheden om op een passende manier de teamsamenstelling  te realiseren. Het selectiebeleid is hierbij het uitgangspunt geweest. Er is per leeftijdscategorie een selectieteam samen gesteld MA1-MB1-MC1-MD1.

Dit is gebeurd op basis van;

> Gegevens uit een voorspeeltraining, beoordeeld door een objectieve selectiecoördinator en objectieve selecteurs
> Gegevens uit het spelervolgsysteem, ingevuld door coaches en trainers

De invulling van het tweede en derde team in een leeftijdscategorie is gebeurd op basis van:

> Het aantal 1e jaars en 2e jaars spelers in bepaalde leeftijdscategorie
> Sociale aspecten

Het concept van de teamindeling is, per leeftijdscategorie gedeeld en besproken, met de coaches van de huidige teams.
Vanuit deze sessies zijn, in overleg met de selectiecoördinator, nog enkele aanpassingen gedaan.
Het eindresultaat is een teamindeling die is gerealiseerd en wordt gedragen door samenwerking van de selectiecoördinator, de selecteurs èn de coaches. 
Een enkele kwestie is breder besproken met de TC, zij conformeren zich aan de besluiten die zijn genomen en daarmee ook aan de teamindeling.

Van iedereen die geselecteerd is voor het selectieteam, MA1-MB1-MC1-MD1, verwachten wij dat zij zich voor 100% committeert aan het selectieteam met alle verwachtingen die daarbij horen. Indien je niet kan of wil voldoen aan de richtlijnen van het selectieteam, dan verzoeken wij je dit te melden. Het is een blijk van respect en sportiviteit wanneer je hierin open en eerlijk bent! Anderzijds zullen wij als club ook sancties uitvoeren wanneer wij zien dat spelers niet aan de verwachtingen voldoen. Dat creëert ook mogelijkheden  voor andere spelers die zich gedurende het seizoen zeer goed ontwikkelen. Spelers van andere teams  zullen dan ook gedurende het seizoen gevolgd blijven worden.
De richtlijnen voor selectie- en teamindeling zijn te lezen in het selectiebeleid zoals dat te vinden is onder 'documenten' in LISA.
 
Wij streven naar een teamindeling waarmee iedere speler tevreden is maar wij realiseren ons dat wij dit nooit voor 100% kunnen garanderen.

Wij wensen jullie een sportief hockeyseizoen met nieuwe uitdagingen en gedrevenheid en vooral ook veel plezier met jullie nieuwe team!
 
Met sportieve groet,
Namens de Juniorencommissie,
Jules Dorren, Coördinator E-F
Roel Clevers, Coördinator A-B-C-D jongens
Saskia Manders, Coördinator A-B-C-D meisjes en Voorzitter
Bijlage

Gerelateerde nieuwsberichten

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor