header-mhcv.jpg
Bestuur Januari
18

Vacature secretaris

Nieuws afbeelding

Vacature secretaris MHCV

Het bestuur is naarstig op zoek naar iemand die het bestuur wil gaan ondersteunen in de functie van secretaris. Het bestuur bestaat nu uit 3 personen, een erg kleine en smalle bezetting om alle werkzaamheden naar behoren te verrichten.

Naast de werkzaamheden die bij die functie horen, vindt het zittende bestuur het bijzonder belangrijk dat de man of vrouw kritisch meedenkt en beslist over het reilen en zeilen van de vereniging.

Werkzaamheden

·        Voorbereiden bestuursvergaderingen, versturen uitnodigingen

·        Notuleren van de vergaderingen/actielijst bijwerken

·        Plannen/vastleggen van de data van de bestuursvergaderingen

·        Inplannen van de Algemene ledenvergadering en een uitnodiging versturen aan de leden (tenminste 2 weken van tevoren)

·        Data van de vergaderingen en de ALV in de agenda binnen LISA plaatsen

·        Overleg inplannen met de commissievoorzitters 3x per jaar

·        Mailverkeer met derden afhandelen c.q. doorsturen naar de juiste persoon

·        Opstellen nieuwsbrief en deze plaatsen op de site en versturen via mail aan de leden

·        KvK-gegevens up to date houden

·        Controleren of de AVG-regels bij publicaties worden toegepast

·        Feedback geven op voorgenomen besluiten in de bestuursvergadering

·        Meebeslissen op voorgenomen besluiten

 

Als je geïnteresseerd bent neem dan contact op met Roger Sevenheck, voorzitter van de vereniging. 06 111 640 72 / [email protected]

 

Bijlage

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor


Vandaag jarig

Nienke van Esseveldt