header-mhcv.jpg
Trainingen Mei
1

Maandag 4 mei start trainingen jeugd en 11 mei senioren, lees hier alle belangrijke informatie

Nieuws afbeelding
Corona trainingsprotocol MHCV

Beste ouders/verzorgers van jeugdleden van MHCV,

Goed nieuws, we gaan weer beginnen! Sinds de aankondiging van het kabinet dat er vanaf woensdag 29 april weer mag worden gesport door de jeugd, is er achter de schermen keihard gewerkt om zo snel mogelijk weer te gaan trainen. (Latere aanvulling, de senioren mogen vanaf 1 mei 2020 starten.)

Het is veel informatie, maar het is belangrijk dat iedereen de inhoud goed doorneemt en bespreekt met zijn kind(eren).

Voorwaarde is wel dat iedereen zich aan de richtlijnen houdt, zoals ze in het protocol hieronder staan. De regels zijn strikt. En hoewel de trainingen van kinderen t/m 12 jaar verschillen van de trainingen voor kinderen van 13 t/m 18 jaar en de senioren, gelden de regels voor iedereen die naar de club komt.

Voor de duidelijkheid: het protocol van MHCV heeft als uitgangspunt de richtlijnen van het RIVM en protocollen van NOC*NSF en de KNHB. Het sportpark kan alleen open gaan en blijven als we ons daaraan houden. Deze protocollen zijn te vinden op: https://www.knhb.nl/kenniscentrum/artikel/jeugd-weer-op-de-velden-welke-protocollen-gelden

We hebben bij de jeugd de hulp van ouders nodig om alles in goede banen te leiden. De trainers en de ondersteunende staf kunnen dit niet alleen (zie onderdeel regelouders). Kortom: zonder jullie hulp kunnen we niet trainen.

We starten aanstaande maandag 4 mei met de t/m 12 jaar groep (D, E en F jeugd) en de 13 jaar t/m 18 jaar groep (A, B en C-jeugd). We beginnen met 1 training per team per week; het streven is om na een goede evaluatie, voor alle jeugdspelers weer 2 trainingen per team per week aan te bieden. Hiervoor kunnen we echter nog geen startdatum geven. Ook de zaterdag wordt eventueel ingezet als trainingsdag/clinicdag om spreiding van de trainingen mogelijk te maken. De senioren starten vanaf donderdag 14 mei 2020.

Let op: trainingsdagen en -tijden van de teams kunnen aangepast zijn, om dit allemaal mogelijk te maken. De dagen/tijden kunnen ook nog wijzigen in de loop van de komende weken, dus houd wekelijks goed in de gaten wanneer je kind training heeft. Het trainingsschema vanaf 4 mei is bekend. Je kan dit schema vinden op onze website met de vermelding Training 2020 week .........

Uitgangspunten:
•De veiligheid en gezondheid van de trainers, kinderen, vrijwilligers en regelouders die aanwezig zijn staan voorop;
•Deelname aan de training is vrijwillig. Aanwezigheid is niet verplicht en heeft geen consequenties voor de teamindeling van aankomend seizoen;
•De club heeft corona-coördinatoren aangewezen. De corona-coördinatoren houden het hoofdtoezicht en zijn aanspreekpunt op de club. Zij dragen herkenbare kleding (clubjassen of -hesjes);
•De club schakelt de hulp in van regelouders (per team 1 ouder) die ondersteunen om alles goed te coördineren. Dit geldt voor ALLE jeugdteams. Zonder regelouders wordt er niet getraind. Bij de seniorenteams vervult de trainer tevens de rol van de regelouder. Zie verderop in dit document meer informatie;
•Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde) symptomen hebt: (neus)verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid of koorts;
•Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, kan je kind weer meetrainen;
•Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na het laatste contact of als iedereen 24 uur klachtenvrij is;
•Twijfel je of je naar de training kunt komen, gebruik je gezonde verstand en kijk op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
•Ouders mogen niet op het terrein van de club komen, tenzij ze daar een rol vervullen (zoals regelouder). Kinderen (mini’s, F en 6E) worden bij het hek van de fietsenstalling afgezet en opgehaald. Ze worden vanaf daar begeleid door aanwezige regelouders. Er zal gezorgd worden voor bewegwijzering;
•Ouders, trainers en werknemers die op de club zijn, houden ten minste 1,5 meter afstand van elkaar;
•Ook jeugdleden uit de A, B en C-categorieën alsmede de seniorleden houden ten minste 1,5 meter afstand van iedereen, dus ook onderling;
•Ieder team maakt een taakverdeling voor de goede uitvoering van het protocol. Zie onderdeel regelouders;
•Volg de loop- en fietsroutes om onze club te betreden en te verlaten:


 
• Omdat er meerdere gebruikers zijn van de accommodatie is het belangrijk om je fiets te stallen op de aangegeven plaatsen:
 


Wat doet de vereniging om het veilig te maken - en te houden?
•De training vindt plaats volgens het KNHB-protocol;
•Het is belangrijk dat iedereen zich houdt aan de looproutes naar en van de velden;

 
•De corona-coördinatoren, houden het hoofdtoezicht en zijn aanspreekpunt op de club. Zij dragen herkenbare kleding (clubjassen of -hesjes);
•We spreiden de trainingen zoveel mogelijk over alle beschikbare velden. Het trainingsschema is daarop aangepast;
•Elke volwassene (trainers, werknemers en vrijwilligers) houdt 1,5 meter afstand tot de kinderen;
•Tijdens training raakt het kind alleen eigen materiaal aan (o.a. stick, bitje, bidon);
•Trainingsmaterialen (ballen en pionnen) worden alleen maar aangeraakt door de trainers en deze worden aan het einde van de dag gedesinfecteerd;
•De trainers halen de materialen voor de eerste training op bij het materiaalhok. Na de laatste training leggen de trainers de materialen in de bakken met ontsmettingsmiddel bij het materiaalhok;
•Er wordt geen gebruik gemaakt van de dug-outs, behalve door de trainer, de keeper en de regelouder. In de dug-out staat iedereen te dicht op elkaar en dat wordt onoverzichtelijk. Graag je hockeytas en jas ophangen aan het hek (bij regen zorgen voor plastic zak waar waardevolle spullen droog in blijven);
•De club heeft vloeistof waarmee handen gedesinfecteerd kunnen worden. De club heeft handschoenen voor EHBO en het desinfecteren van trainingsmaterialen. De club heeft geen mondkapjes of veiligheidsbrillen. Hiermee volgt de club de protocollen van NOC/NSF, KNHB, de richtlijnen van het RIVM https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/mondkapjes en het advies van de EHBO-commissie. Mochten trainers, vrijwilligers of werknemers toch beschermingsmaterialen willen gebruiken, neem dan contact op met de hockeyclub ([email protected]).;
•Ieder 11-tal traint met zijn eigen keeper. De E, F en mini’s spelen zonder keepers. Er zijn ook aparte keeperstrainingen, dit is te vinden in het trainingsschema. Keepers halen om de beurt hun spullen uit het keepershok. Er mag maar één persoon tegelijk in het keepers- of materialenhok;
•Spugen en snotteren (neus ledigen) op het veld is verboden.

Regelouders:
•Er is per team een ouder tijdens de training aanwezig als toezichthouder. De ouder blijft bij het veld van het betreffende team staan en zorgt ervoor dat iedereen zich aan de regels houdt op het sportpark;
•Regelouders zijn 10 minuten vóór aanvang van de training aanwezig en blijven tot 10 minuten ná de training om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt;
•De coach van elk team is verantwoordelijk voor het regelen van de regelouder. Per training mogen dit andere ouders zijn. Graag een schema maken binnen je team. Deel het schema zo spoedig mogelijk (ruim voor aanvang van de eerste training) met de technisch manager, zodat hij dit kan doorgeven aan de corona-coördinator. Zonder regelouders is trainen niet mogelijk. Dit geldt dus ook voor de A t/m C teams!

Wat doen de regelouders?
•Zij treden op in geval van vragen van teamgenoten, blessures, etc;
•Zij houden toezicht op de routing;
•Zij houden toezicht op andere ouders;
•Zij begeleiden de jongere kinderen naar het juiste veld;
•De regelouders van de overige teams zorgen ervoor dat ze tijdig bij de juiste velden staan (waar hun team training heeft en dus fietsen worden geparkeerd) om daar alles in goede banen te leiden;
•Ze houden toezicht op de trainende teams, en blijven in de buurt van de trainer om deze te ondersteunen waar nodig. Deze regelouder mag wel plaatsnemen in de dug-out;
•Zij zorgen voor geblesseerden. De trainer blijft op het veld;
•Zij zijn vraagbaak/gids op de club;
•Als ze zelf vragen hebben, richten zij zich tot de corona-coördinator;
•De regelouders zorgen ervoor dat de teams het veld op de juiste wijze verlaten en teruggaan naar de fietsenstalling waar de kinderen eventueel weer door hun ouders worden opgehaald;
•De regelouders die bij de laatste training van de dag aanwezig zijn (check het trainingsschema op de site of het schema dat op de begane grond aan buitenkant clubhuis hangt) zorgen ervoor dat er bakken met desinfectiemiddelen voor de trainingsmaterialen klaar staan bij het materialenhok. De trainingsmaterialen (ballen en pionnen) worden in de bakken schoongemaakt. Er komt een instructie te hangen hoe dit te doen. Ook worden instructies van de corona-coördinator en/of trainers opgevolgd. Voor diegene die de trainingsmaterialen schoonmaken, zijn handschoenen aanwezig.

Zo min mogelijk mensen op de club, hoe doe je dat?
•Niemand mag op het terrein van de club komen, tenzij je training hebt of een rol moet vervullen (zoals regelouder);
•Ouders brengen kinderen maximaal 10 minuten voor start van de training;
•Ouders die met de fiets of lopend komen, kunnen hun kinderen tot aan het hek van het terrein van MHCV brengen;
•Ouders die met de auto komen zetten hun kind af op de Kiss & Ride zone. Bereikbaar via de Deurneseweg (achterom de Wieeënhof). Voor de doorstroom is het belangrijk dat je hier maar kort stil staat;
•Ook broertjes en zusjes blijven niet op de club als ze geen training hebben;
•Ouders komen maximaal 5 minuten voor het einde van de training terug om hun kind op te halen en vertrekken daarna meteen weer.
 
Wat is er open op de club?
•Clubhuis (bar, hal, etc) is gesloten, in ieder geval t/m 19 mei;
•Kleedkamers zijn gesloten;
•Voor de zeer hoge nood zijn kleedkamers 2 en 9 geopend;
•In geval van onweer zou het kunnen dat we de trainingen op voorhand afgelasten, aangezien we geen schuillocaties in het clubhuis hebben die voldoende aan de corona-richtlijnen voldoen.
 
Wat kun je thuis doen om de training veilig te maken - en te houden?
•Bespreek de regels met je kind en leg uit waarom de regels er zijn;
•Indien een kind niet lekker is, komt het niet naar de training;
•Geef de jonge spelers extra aandacht en laat hen onthouden in welk team ze zitten, op welk veld ze training hebben en waar ze opgehaald worden;
•Zorg dat je kind de eigen spullen meeneemt (stick, bitje, bidon, scheenbeschermers en rugzak); zonder eigen spullen mag je kind niet trainen;
•Zorg dat de naam van je kind op de bidon staat en drinken is alleen toegestaan uit eigen bidon!;
•Geef je kind een rugzak of hockeytas mee, zodat deze aan het hek kan worden gehangen en dat de spullen droog blijven als het regent (eventueel met een plastic zak erin voor de waardevolle spullen);
•Geef je kind een wit/licht en een zwart/donker t-shirt mee (hesjes worden niet gebruikt tijdens de training);
•Geef je kind een contactnummer mee (of schrijf het op de arm);
•Elk kind gaat thuis naar de wc vóór vertrek naar de training;
•Elk kind wast handen thuis vóór vertrek;
•Houd ook afstand tot anderen als je naar de club fietst;
•Elk kind wast thuis na terugkeer bij binnenkomst opnieuw handen.
 
Wat te doen in geval van blessures bij kinderen?
•Kinderen die tijdens de training geblesseerd raken, worden door de aanwezige regelouder geholpen, niet door de trainer. De trainer blijft bij de andere kinderen;
•Voor hulp en na hulp aan het kind de handen goed wassen met zeep (of gebruik desinfectiemiddel);
•Ice-packs en de EHBO-koffer, inclusief handschoenen, liggen in ruimte 1, zoals op de plattengrond is aangegeven;
•Voor kinderen t/m de D jeugd gelden er in principe geen specifieke richtlijnen bij het toepassen van eventuele hulp;
• Voor eerste hulp aan kinderen van 13 t/m18 jaar geldt dat er - zoveel als mogelijk - afstand moet worden gehouden. Handschoenen zijn eventueel beschikbaar bij de corona-coördinator;
•Bij ernstige blessures die niet ter plekke kunnen worden behandeld, handel je als volgt (is in feite niet anders dan voor corona-tijd):

De regelouder van het betreffende team is regelouder 1 en vraagt een andere regelouder om regelouder 2 te zijn
regelouder 1 blijft bij het kind 
regel-ouder 2 belt 112 en vertelt wat er aan de hand is
regel-ouder 2 zorgt dat corona-coördinator en ouder van kind op de hoogte worden gesteld
regel-ouder 2 vangt ambulancepersoneel op bij het hek van de club en wijst hen de weg
NB het hek mag nooit op slot zijn, zodat de ambulance het sportpark kan oprijden
 
Het trainingsprotocol wordt op basis van de ervaringen en/of wijziging van de KNHB- of RIVM-richtlijnen bijgesteld.


Met vragen, kun je terecht bij de [email protected] Cornfiel Kroon T:06 5337 2094

Veel succes en plezier met het trainen.

Met sportieve groet namens het Bestuur, de Technische Commissie en de trainers.

Bijlage

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor


Vandaag jarig

Imme Coppus
Max Volleberg