header-mhcv.jpg
Algemeen Februari
17

Status initiatiefgroep

Hierbij informeren wij jullie over de stand van zaken rondom de initiatiefgroep. Deze groep is in januari opgericht om gestructureerd te kijken naar de invulling van een aantal functies binnen de club: Voorzitter MHCV, voorzitter TC en horecamanager SMAV.

Na het opstellen van een beschrijving van de opdracht, is gekeken naar de functieprofielen die horen bij de betreffende posten. Momenteel wordt gekeken of ‘zware’ functies wellicht minder zwaar belast gemaakt kunnen worden door een andere indeling te maken. 


De initiatiefgroep wil daarbij voortbouwen op drie essentiële fundamenten voor onze club: Hockeysport en beleving, Recreatie en verbondenheid en Faciliteiten en ondersteuning

De aanpak, ondersteuning, scenario’s en mogelijke kandidaten worden besproken. Binnenkort zullen er gesprekken met betrokkenen plaatsvinden. Uitgangspunt hierbij is dat de initiatiefgroep kijkt naar wat en hoe iemand wil en kan bijdragen aan de toekomst van onze club.

Mocht je zelf ideeën hebben of hier op enige wijze aan willen bijdragen, laat het weten! Stuur dan een mail naar Annemarie Gerrits via [email protected].

Hartelijke groet,

Bestuur MHCV

 

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor