header-mhcv.jpg
Algemeen December
2

Bijzondere Algemene Ledenvergadering MHCV

Nieuws afbeelding

Op maandag 9 december vindt van 19.00-19.30 uur een Bijzondere Algemene Leden Vergadering plaats. Deze ALV is een niet-reguliere ledenvergadering en heeft enkel en alleen de stemming van de Statuten als agendapunt.

 

Tijdens de vorige ALV op 25 november waren er niet voldoende stemgerechtigde leden om tot stemming over te gaan. In de statuten staat dat een besluit tot statutenwijziging slechts kan worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste de helft van de leden aanwezig is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Indien in een algemene vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet de helft van de leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen. In deze algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging worden opgenomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.

 

In deze extra ALV op 9 december zullen de nieuwe Statuten (in ongewijzigde vorm) aan de ALV ter stemming worden voorgelegd. De nieuwe Statuten zijn nog steeds via de site opvraagbaar (na inloggen) met daarbij een uitleg van de belangrijkste aanpassingen.

 

Wij zien u graag op deze extra ALV.

Hartelijke groet,

namens het bestuur van MHCV

 

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor


Vandaag jarig

Teun Arts
Zara Delisse
Kiki Nellen