header-mhcv.jpg

Vacatures

Bestuur - Secretaris - Secretaris
Vacature Secretaris
Functieprofiel secretaris MHCV
Samen met de penningmeester en de voorzitter vormt de secretaris het dagelijks bestuur. Het bestuur valt onder de Algemene Leden Vergadering.
Als secretaris draag je zorg voor een verantwoord beheer van de secretariële processen van de Vereniging. Je bent vaak het ‘geheugen’ van de organisatie. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het verzamelen, ordenen en opbergen van informatie. Ook moet je als secretaris op de hoogte zijn van wat er onder de leden en vrijwilligers leeft, om zo in te kunnen spelen op hun behoeftes.
Welke vaardigheden komen erbij kijken?
• Je bent nauwkeurig en ordelijk
• Je bent redelijk handig met de computer om via Lisa berichten te plaatsen en leden te mailen
• Je kunt hoofd- van bijzaken onderscheiden
• Je hebt plezier in schrijven/mailen/communiceren.
Wat valt in jouw takenpakket?
• Je stelt een agenda op voor de bestuursvergaderingen en andere overleggen waar het bestuur bij aansluit;
• Je bereidt deze vergaderingen voor;
• Je notuleert de vergaderingen;
• Je handelt de briefwisseling en het e-mailverkeer met derden af;
• Je schrijft ook regelmatig nieuwsberichten;
• Je houdt de communicatie bij, zoals mailverkeer en verslagen van overleg;
• Je geeft belangrijke informatie door aan het bestuur, de commissies, de leden etc.
Hoeveel tijd is hiermee gemoeid?
Formeel moet de secretaris zich houden aan de jaarplanning, de Algemene Leden Vergaderingen en de overige afspraken die binnen de vereniging zijn gemaakt. De tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht en afhankelijk van wat er op dat moment speelt. Het Bestuur vergadert in principe een keer per maand. De tijdsbesteding van het alg. bestuurslid is afhankelijk van de activiteiten en de eigen initiatieven evenals de verdeling van de bestuurstaken.

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor