header-mhcv.jpg

Vacatures

Bestuur - Algemeen bestuurslid - Algemeen bestuurslid
Taakfunctieomschrijving van het Algemeen bestuurslid MHCV

Het algemeen bestuurslid ondersteunt de overige bestuursleden. Het algemeen bestuurslid heeft zijn eigen toegewezen takenpakket en legt hierover verantwoording af aan het bestuur.

Bestuurskwaliteiten van het algemeen bestuurslid
· Heeft interesse in de problematiek van de leden van MHCV.
· Kan goed communiceren en inhoudelijk luisteren.
· Heeft inzicht in politiek-bestuurlijke verhoudingen.
· Heeft verantwoordelijkheidsbesef.
· Is netwerkgericht: legt en onderhoudt contacten en wendt deze effectief aan voor het
bereiken van de gestelde doelen.
· Heeft inzicht in wat er binnen de vereniging aan de orde is.

Taken en verantwoordelijkheden
· Maakt actief deel uit van het algemeen bestuur.
· Is een schakel tussen het bestuur enerzijds en samenwerkingspartners en/of vrijwilligers
anderzijds.
· Informeert en adviseert het bestuur over de uitvoering van zijn/haar bestuurstaak.
· Draagt zorg voor de uitvoering van zijn/haar bestuurstaken en rapporteert het bestuur
regelmatig over uitvoering en de voortgang hiervan.
· Houdt voeling met leden, vrijwilligers(groepen)
· Draagt de visie en missie van de vereniging uit en reageert op signalen uit de leden- en
vrijwilligersgroepen.
· Brengt relevante ontwikkelingen in.
· Richt zich op het belang van de organisatie en levert samen met anderen een bijdrage
aan het gemeenschappelijke resultaat.

Randvoorwaarden:
· Het Bestuur vergadert in principe een keer per maand.
· De tijdsbesteding zal minimaal één dagdeel (4 uur) per week bedragen.
· De tijdsbesteding van het alg. bestuurslid is afhankelijk van de activiteiten en de eigen
initiatieven evenals de verdeling van de bestuurstaken.
· Onkostenvergoeding voor reiskosten en overige onkosten gemaakt ten behoeve van de
vereniging.
· Onderschrijft het te voeren Verenigingsbeleid.

Vacante taken voor algemeen bestuurslid MHCV zijn:
· Communicatie/PR/Websitebeheer.
· Nieuwsbrief.
· Ledenwerving

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor