header-mhcv.jpg

ALV 12-7-2022

dinsdag 12 juli 2022   |   20:00 - 22:00   |   Clubhuis
De ALV is op 12 juli in het clubhuis.
Begintijd:  20.00
Inloop vanaf 19.30 uur

Notulen van de ALV 13-12-2021 staan op de site.

 

Datum:                12-7-2022

Tijd:                      20.00 uur

Waar:                  Clubhuis

Inloop:                 Vanaf 19.30

 

1.           Het vaststellen van de notulen van de vorige algemene vergadering van 13-12-2021

2.           Formele vaststelling van de nieuwe ereleden en leden van verdienste door de ALV

3.           Het jaarverslag van het bestuur. De volgende commissies doen verslag:

-              Technische commissie

-              Evenementencommissie

-              Sponsorcommissie

-              Materialencommissie

4.           Het financieel verslag van het bestuur

5.           Het verslag van de kascommissie

6.           Het verlenen van decharge van de leden aan het bestuur

7.           Het vaststellen van de contributie (indexatie)

8.           Het vaststellen van de begroting voor het volgende boekjaar

9.           Verslag van de stichting Multifunctionele Accommodatie Venray

10.        Plannen bestuur voor komend jaar.

 

11.        De rondvraag

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor


Vandaag jarig

Clarisbel Chivilli Gonzalez
Fleur Rodenburg
Guus Tielens