header-mhcv.jpg
Algemeen
14-7

Competitie-indeling jeugd

Nieuws afbeelding In de bijlage de voorlopige competitie-indeling van alle jeugdteams voor de herfstcompetitie 2019. Kleine wijzigingen in deze indeling zijn nog mogelijk.

De wedstrijdplanning zal rond 20 augustus 2019 in de standenmotor en Lisa zichtbaar zijn. ...

Trainingen
12-7

Trainingsschema 2019 - 2020

Nieuws afbeelding Het (voorlopige) trainingsschema voor het nieuwe seizoen staat online. Kies het trainingsschema op onze website en wissel daarna van Zomerstop naar het Hoofdschema . Wijzigingen zijn de komende periode niet uitgesloten en zelfs nog na de start van de competitie. Uiteraard proberen we dit tot een minimum te beperken.
De trainingen starten voor alle teams op maandag 26 augustus. ...

Bestuur
25-6

Leden en ouders akkoord met kwalite

Nieuws afbeelding Tijdens de ALV van 24 juni is het plan gepresenteerd om een kwaliteitsimpuls te geven aan trainingen en de opleiding van trainers binnen MHCV.
Om de kwaliteitsimpuls te financieren is een begroting opgesteld waarin ook een contributieverhoging is opgenomen. De gevolgen van deze contributieverhoging is schematisch weergegeven in een benchmark overzicht voor de regio. Hierbij zijn de c...

Technische Commissie
13-7

Coachavond 2 september - info start

Nieuws afbeelding Vlak voor aanvang van de competitie, op maandag 2 september een informatieavond in het clubhuis voor alle coaches. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u onder andere over:
> laatste info vanuit de jeugdcommissie. > hoe werkt het DWF? > taakverdeling coach en manager. > team, coach en clubevenementen. > wat zijn de afspraken met HockeyWerkt? > werke...

Technische Commissie
28-6

Oefenwedstrijden jeugdteams 31 augu

Nieuws afbeelding Net als voorgaande jaren is tezamen met de hockeyclubs in Mierlo, Bakel en Asten voor alle jeugdteams een oefenwedstrijd afgesproken ter voorbereiding op het nieuwe seizoen, deze wedstrijden worden gespeeld op zaterdag 31 augustus 2019. Het definitieve programma is opgenomen in het wedstrijdprogramma en staat in Lisa.
Uitleg van speeltijden . De wedstrijden duren 2x 35 minuten. S...

Trainingen
25-6

Trainers seizoen 2019 - 2020

Nieuws afbeelding De voorbereidingen voor het nieuwe trainingsschema zijn in volle gang. Wil jij volgend jaar graag training geven? Of heb je vragen over het geven van trainingen? Stuur dan een mailtje naar [email protected]
Ook ouders zonder hockeyervaring die willen helpen bij de ondersteuning van trainingen zijn van harte welkom!
...

Wedstrijdschema

Hoofdsponsor

Vandaag jarig

Anne van Swaay